Takstmann i Sandnes

Takst Faktum AS tilbyr trygg og kvalitetsmessig taksering av eneboliger, leiligheter, tomter og fritidsboliger for private kunder, borettslag og bedrifter i Sandnesregionen.

Kjøpe eller selge bolig?

Takst Faktum AS gjennomfører verditaksering, tilstandsanalyse og tilstandsrapport ved boligsalg. Vi kan også bistå ved overtakelse eller ved reklamasjon.

Hvorfor velge oss?

Kompetanse

Vi har en solid fagkompetanse som takstmann og byggmester.

Kvalitet

Vi går alltid grundig til verks og har fokus på å levere kvalitetsmessig arbeid.

Punktlighet

Takst Faktum er en takstmann du kan stole på gjør jobben til avtalt tid og pris. Tilstandsrapporter vil i de fleste tilfeller kunne leveres innen 48 timer etter befaring.

Ta kontakt for en uforpliktende prat og et pristilbud.

Våre tjenester

Takst Faktum AS er et takseringsfirma med lang erfaring fra bygningsbransjen som tilbyr alle ordinære taksttjenester.

Tilstandsrapport - Eierskifte

Tilstandsrapport - Eierskifte er en tilstandsrapport med et faglig rammeverk som er utarbeidet med utgangspunkt i retningslinjene til NS3600 og tekniske forskrifter for å ivareta både kjøper og selgers interesser i en bolighandel. Takstmannen gjør en grundig vurdering av boligens tekniske tilstand og Fargekoder i rapporten gjør det enkelt å navigere for å finne hva som kan være feil og mangler. Eierskifterapporten brukes i forbindelse med salg for å kontrollere bygningsdeler der det erfaringsmessig kan oppstå konflikt mellom kjøper og selger. 


Våtromrapport

En forenklet tilstandsrapport som i hovedsak tar for seg kjøkken og bad. Rapporten er best egnet ved salg/eierskifte av mindre leiligheter hvor eier ikke har et selvstendig ansvar for utvendig vedlikehold.

Skadetakst

Skadetakst brukes i forbindelse med skader på eiendom eller bygningsdeler. Takstmannen vurderer omfang av skaden, skadeårsak, hvordan skaden bør utbedres, evt. verdiforringelse skaden har medført, og setter opp en kalkyle for å beregne erstatningsbeløpet.

Reklamasjonstakst

En reklamasjonstakst brukes i forbindelse med reklamasjon ved eierskifte, eller reklamasjonsforhold mellom forbruker og tjenesteyter ved håndverkertjenester. Takstmannen foretar en objektiv vurdering av eventuelle avvik i forhold til referansenivå, og går gjennom aktuelle dokumenter. Rapporten tar for seg forholdets omfang, økonomisk konsekvens, utbedringstiltak og kostnadsberegning for å lukke eventuelle avvik.

Verdi og lånetakst

Verdi og lånetakst brukes ved refinansiering, samlivsbrudd eller arv og skifteoppgjør. Rapporten inneholder en enkel beskrivelse av eiendommen basert på en visuell gjennomgang. Takstmannen tar hensyn til flere forhold ved eiendommen, og bruker ulike metoder og hjelpemidler for å anslå boligens verdi. I tillegg til markedsverdi vurderer takstmannen også tomteverdi, teknisk verdi og låneverdi.

Termografi

Termografering er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Alle objekter med en temperatur over det absolutte nullpunkt, utstråler
termisk energi til omgivelsene. Denne energien kalles også varmebølger eller IR stråler, og er en del av det elektromagnetiske spekteret.

Termografering kan brukes til å lokalisere varmekabler og vannbåren gulvvarme, manglende isolasjon, kuldebroer, lekkasjer, fukt og feilkonstruksjoner.

Det er en del momenter man skal være klar over ved bruk av
termografikamera og analysering av bilder, og det er derfor viktig at termograføren har nødvendig kompetanse og opplæring i bunn.

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er et krav ved flere ulike tilfeller ved nybygg og søknadspliktig ombygging. Kontrollen er en kvalitetssikring av resultatet og utførelse på det arbeidet som er gjort.

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger (unntatt våtrom i tilbygg og påbygg under 50 m2) og med lufttetthet i nye boliger.

Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet, og at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget.

Kontrolløren skal være en uavhengig part, uten bindinger til håndverkerne eller andre som er involvert i byggingen. I utgangspunktet er det derfor huseier (tiltakshaver) som skal rekvirere kontrolløren.

Prisliste Takst Faktum
2018

Alle priser er inkludert mva.

Tjenester

 • Våtromsrapport:

  3900,-

  Tilstandsanalyse av Våtrom, og kjøkken Inkl. arealoppmåling. (Egnet for borettslag).

 • Tilstandsrapport leilighet:

  4500,-

  Tilstandsanalyse av leilighet inkl. arealoppmåling. (Omfatter vurdering av innvendige forhold).

 • Tilstandsrapport rekkehus:

  5500,-

  Rekkehus/halvpart av 2-mannsbolig. Inkl. arealoppmåling

 • Tilstandsrapport enebolig:

  6500,-

  Tilstandsanalyse av enebolig. Inkl. arealoppmåling.

 • Tilstandsrapport fritidsbolig:

  6000

  Tilstandsanalyse av fritidsbolig. Inkl. arealmåling. (Transport kommer i tillegg ved lengre distanser).

Tillegg ved tilstandsrapport:

 • Planskisse:

  950,-

  Pr. plan inkl. arealangivelser av gulvflater for rom.

 • Leilighet over flere plan:

  500,-

  Pr. ekstra etasje.

 • Verdivurdering:

  1750,-

 • Utvidet måling av Fuktbelastede/utsatte bygningsdeler:

  500,-

  Pr. Hulltaking.

 • Ekstra boenhet/utleieleilighet:

  1500,-

 • Ekstra våtrom/Kjøkken:

  500,-

  Pr. Ekstra rom utover 2 stk. ved våtrom, og 1 stk. ved kjøkken. (tillegges ikke ved ekstra boenhet/utleieleilighet).

 • Enkel energimerking:

  350,-

 • Standardbeskrivelse:

  500,-

  Enkel beskrivelse av overflater og innhold.

 • Tillegg ved boliger over 320 BRA

  Avtales

 • Oppdatering av rapport og ny befaring etter 6 mnd:

  50% av ordinær rapport

Andre Tjenester:

 • Reklamasjon og skadetakst:

  1000,-

  Ordinær timepris

 • Termografering:

  1000,-

  Ordinær timepris

 • Uavhengig kontroll våtrom

  5500,-

  Fuktsikring av våtrom (750 kr ekstra pr. våtrom utover 2 stk)

 • Uavhengig kontroll lufttetthet

  3000

  Lufttetthet

 • Arealmåling

  2500,-

  Selvstendig oppdrag. Arealoppmåling og rapport.

 • Energirådgivning

  10000,-

Verdi- og lånetakst:

 • Enebolig/rekkehus/halvpart av tomannsbolig

  5000,-

 • Leilighet

  4000,-

Prisene inkluderer kjøring til og fra oppdragssted, samt bomavgifter i Stavanger, Sandnes, Gjesdal og Bryneområdet. Faktura tillegges ikke fakturagebyr.

En takstmann som leverer på riktig grunnlag

Hvem vi er

Takst Faktum AS ble stiftet av Espen Knutsen. Espen er utdannet byggmester og takstmann med ytterligere kursing innen bygningsfysikk. Han har over 20 års erfaring, hvorav 12 år er som selvstendig næringsdrivende.

Hva gjør vi

Vi tilbyr alt av tjenester innen takst og tilstand av private boliger. Vi har fokus på objektive vurderinger som har dokumenterbar fakta som grunnlag. Ved behov kan vi tilpasse befaring etter normal arbeidstid.

Hvor vi er

Takst Faktum AS holder til i Skonnertveien, Sandnes, i Rogaland. Vi tar oppdrag i Sandnes og tilknyttede kommuner. Ved behov tar vi også oppdrag andre steder i landet.

Trenger du en taksering av bolig i Sandnes?

Ta kontakt med Takst Faktum AS for en uforpliktende prat og et pristilbud.

Send oss gjerne en forespørsel eller ring 41 29 35 76.

Takst Faktum AS

Skonnertveien 55, 
4308 Sandnes

 41 29 35 76
 espen@takstfaktum.no

Eierskifterapport
Våtromrapport
Reklamasjonstakst
Skadetakst
Verdi og lånetakst
Termografi
Uavhengig kontroll