Takstmann i Rogaland

Takst Faktum AS tilbyr trygg og kvalitetsmessig taksering av eneboliger, leiligheter, tomter og fritidsboliger for private kunder, borettslag og bedrifter i Rogaland.

Kjøpe eller selge bolig?

Takst Faktum AS gjennomfører verditaksering, tilstandsanalyse og tilstandsrapport ved boligsalg. Vi kan også bistå ved overtakelse eller ved reklamasjon.

Hvorfor velge oss?

Kompetanse

Vi har en solid fagkompetanse som takstmann og byggmester.

Kvalitet

Vi går alltid grundig til verks og har fokus på å levere kvalitetsmessig arbeid. Vi har særlig fokus på den alminnelige leseren av rapporten skal forstå hva påpekte forhold innebærer.

Punktlighet

Takst Faktum er en takstmann du kan stole på gjør jobben til avtalt tid og pris. Tilstandsrapporter vil i de fleste tilfeller kunne leveres innen rimelig tid etter befaring.

Ta kontakt for en uforpliktende prat og et pristilbud.

Våre tjenester

Takst Faktum AS er et takseringsfirma med lang erfaring fra bygningsbransjen som tilbyr de fleste ordinære taksttjenester.

 

 

Tilstandsrapport 

Tilstandsrapport er en rapport som brukes i forbindelse med avhending av eiendom. Forskrift til avhendingsloven stiller konkrete minstekrav til hva en tilstandsrapport skal inneholde, og hvordan undersøkelsen skal foregå. Kriterier for valg av tilstandsgrad bestemmes utifra NS 3600 for ivareta både kjøper og selgers interesser i en bolighandel. Takstmannen gjør en grundig vurdering av boligens tekniske tilstand og Fargekoder i rapporten gjør det enkelt å navigere for å finne hva som kan være feil og mangler. Tilstandsrapporten brukes i forbindelse med salg for å kontrollere bygningsdeler der det erfaringsmessig kan oppstå konflikt mellom kjøper og selger. 

 

Våtromrapport

En forenklet tilstandsrapport som i hovedsak tar for seg kjøkken og bad. Rapporten er best egnet ved salg/eierskifte av mindre leiligheter hvor eier ikke har et selvstendig ansvar for utvendig vedlikehold.

Skadetakst

Skadetakst brukes i forbindelse med skader på eiendom eller bygningsdeler. Takstmannen vurderer omfang av skaden, skadeårsak, hvordan skaden bør utbedres, evt. verdiforringelse skaden har medført, og setter opp en kalkyle for å beregne erstatningsbeløpet.

Reklamasjonstakst

En reklamasjonstakst brukes i forbindelse med reklamasjon ved eierskifte, eller reklamasjonsforhold mellom forbruker og tjenesteyter ved håndverkertjenester. Takstmannen foretar en objektiv vurdering av eventuelle avvik i forhold til referansenivå, og går gjennom aktuelle dokumenter. Rapporten tar for seg forholdets omfang, økonomisk konsekvens, utbedringstiltak og kostnadsberegning for å lukke eventuelle avvik.

Verdi og lånetakst

Verdi og lånetakst brukes ved refinansiering, samlivsbrudd eller arv og skifteoppgjør. Rapporten inneholder en enkel beskrivelse av eiendommen basert på en visuell gjennomgang. Takstmannen tar hensyn til flere forhold ved eiendommen, og bruker ulike metoder og hjelpemidler for å anslå boligens verdi. I tillegg til markedsverdi vurderer takstmannen også tomteverdi, teknisk verdi og låneverdi.

Termografi

Termografering er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Alle objekter med en temperatur over det absolutte nullpunkt, utstråler
termisk energi til omgivelsene. Denne energien kalles også varmebølger eller IR stråler, og er en del av det elektromagnetiske spekteret.

Termografering kan brukes til å lokalisere varmekabler og vannbåren gulvvarme, manglende isolasjon, kuldebroer, lekkasjer, fukt og feilkonstruksjoner.

Det er en del momenter man skal være klar over ved bruk av
termografikamera og analysering av bilder, og det er derfor viktig at termograføren har nødvendig kompetanse og opplæring i bunn.

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er et krav ved flere ulike tilfeller ved nybygg og søknadspliktig ombygging. Kontrollen er en kvalitetssikring av resultatet og utførelse på det arbeidet som er gjort.

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger (unntatt våtrom i tilbygg og påbygg under 50 m2) og med lufttetthet i nye boliger.

Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet, og at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget.

Kontrolløren skal være en uavhengig part, uten bindinger til håndverkerne eller andre som er involvert i byggingen. I utgangspunktet er det derfor huseier (tiltakshaver) som skal rekvirere kontrolløren.

Prisliste Takst Faktum
2023

Alle priser er inkludert mva.

 

 

Tjenester

 • Tilstandsrapport leilighet 0-69 kvm BRA:

  7500,-

  Tilstandsanalyse av leilighet etter ny avhendingslov gjeldene fra 01.01.2022 Bygningsdeler som ligger under sameiet/borettslagets vedlikeholdsansvar vurderes ikke, med mindre det er bygningsdeler som har en særlig nær tilknytning til takstobjektet.

 • Tilstandsrapport leilighet 70-99 kvm BRA:

  8600,-

  Tilstandsanalyse av leilighet etter ny avhendingslov gjeldene fra 01.01.2022 Bygningsdeler som ligger under sameiet/borettslagets vedlikeholdsansvar vurderes ikke, med mindre det er bygningsdeler som har en særlig nær tilknytning til takstobjektet.

 • Tilstandsrapport leilighet 100-260 kvm BRA:

  9700,-

  Tilstandsanalyse av leilighet etter ny avhendingslov gjeldene fra 01.01.2022 Bygningsdeler som ligger under sameiet/borettslagets vedlikeholdsansvar vurderes ikke, med mindre det er bygningsdeler som har en særlig nær tilknytning til takstobjektet. Pris avtales ved større leiligheter.

 • Tilstandsrapport bolig 0-99 kvm BRA:

  10500,-

  Tilstandsanalyse av enebolig/2-mannsbolig/rekkehus/fritidsbolig etter ny avhendingslov gjeldene fra 01.01.2022 Gjelder alle typer boliger med utvendig og utvendig tilstandsvurdering.

 • Tilstandsrapport bolig 100-149 kvm BRA:

  12000,-

  Tilstandsanalyse av enebolig/2-mannsbolig/rekkehus/fritidsbolig etter ny avhendingslov gjeldene fra 01.01.2022 Gjelder alle typer boliger med utvendig og utvendig tilstandsvurdering.

 • Tilstandsrapport bolig 150-250 kvm BRA:

  13500,-

  Tilstandsanalyse av enebolig/2-mannsbolig/rekkehus/fritidsbolig etter ny avhendingslov gjeldene fra 01.01.2022 Gjelder alle typer boliger med utvendig og utvendig tilstandsvurdering.

 • Tilstandsrapport 250-350 kvm BRA:

  15200,-

  Tilstandsanalyse av enebolig/2-mannsbolig/rekkehus/fritidsbolig etter ny avhendingslov gjeldene fra 01.01.2022 Gjelder alle typer boliger med utvendig og utvendig tilstandsvurdering. Pris avtales ved større boliger.

Tillegg ved tilstandsrapport:

 • Planskisse Enebolig:

  2000,-

  Inkl. arealangivelser av gulvflater for rom.

 • Planskisse leilighet:

  1200,-

  Inkl. arealangivelser av gulvflater for rom.

 • Verdivurdering:

  2000,-

 • Ekstra boenhet/utleieleilighet:

  2000,-

 • Ekstra våtrom/Kjøkken:

  750,-

  Pr. Ekstra rom utover 2 stk. ved våtrom, og 1 stk. ved kjøkken. (tillegges ikke ved ekstra boenhet/utleieleilighet).

 • Enkel energimerking:

  625,-

  Forenklet registrering i forbindelse med salg.

 • Oppdatering av rapport og ny befaring etter 12 mnd:

  50% av ordinær rapport

  Forutsetter samme eier.

 • Transport

  600,-

  Avstander utover 30 km fra Bryne, Sandnes Gjesdal eller Stavanger.

 • Tilleggsbygning

  1305,-

  Enkel tilstandsanalyse av tilleggsbygning, garasje anneks etc.

Andre Tjenester:

 • Reklamasjon og skadetakst:

  1500,-

  Ordinær timepris

 • Termografering:

  1500,-

  Ordinær timepris

 • Uavhengig kontroll våtrom

  8500,-

  Fuktsikring av våtrom (950 kr ekstra pr. våtrom utover 2 stk)

 • Uavhengig kontroll lufttetthet

  3000

  Lufttetthet.

 • Arealmåling

  3200,-

  Selvstendig oppdrag. Arealoppmåling og rapport.

 • Energirådgivning

  12500,-

  Inkluderer befaring, energiberegning av eksisterende bolig, utarbeidelse av tiltaksplan og energiberegning av gjennomførte tiltak samt oppretting av energiattest. Veiledning underveis pr e-post eller pr telefon er inkludert.

 • Tetthetsmåling/prøving

  6800,-

  Tetthetsmåling/trykktest med Retrotec blowerdoor-system. I henhold til NS-EN ISO 9972:2015. Søk etter utilsiktede luftlekkasjer med røykgass eller termografikamera faktureres pr time i henhold til ordinær timepris på 1250,- Dersom dokumentasjon på areal og volum foreligger, tilkommer 800,- i prisreduksjon.

Verdi- og lånetakst:

 • Enebolig/rekkehus/halvpart av tomannsbolig

  6250,-

 • Leilighet

  4500,-

Prisene inkluderer kjøring til og fra oppdragssted, samt bomavgifter i Stavanger, Sandnes, Gjesdal og Bryneområdet. Faktura tillegges ikke fakturagebyr.

En takstmann som leverer på riktig grunnlag

Hvem vi er

Takst Faktum AS ble stiftet av Espen Knutsen. Espen er utdannet byggmester og takstmann med ytterligere kursing innen bygningsfysikk. Han har over 20 års erfaring, hvorav 16 år er som selvstendig næringsdrivende. Ved siden av jobb tar han for tiden studiet Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse-Fagskoleingeniør. Studiet er etablert i forbindelse med endringene i avhendingsloven, og er den tyngste, men også den første formelle takstutdanningen.

Hva gjør vi

Vi tilbyr alt av tjenester innen takst og tilstand av private boliger. Vi har fokus på objektive vurderinger som har dokumenterbar fakta som grunnlag. Ved behov kan vi tilpasse befaring etter normal arbeidstid.

Hvor vi er

Takst Faktum AS holder til i Skonnertveien, Sandnes, i Rogaland. Vi tar oppdrag i Sandnes og tilknyttede kommuner. Ved behov tar vi også oppdrag andre steder i landet.

Trenger du en taksering av bolig i Sandnes?

Ta kontakt med Takst Faktum AS for en uforpliktende prat og et pristilbud.

Send oss gjerne en forespørsel eller ring 41 29 35 76.

Takst Faktum AS

Skonnertveien 55, 
4308 Sandnes

 41 29 35 76
 espen@takstfaktum.no

Eierskifterapport
Våtromrapport
Reklamasjonstakst
Skadetakst
Verdi og lånetakst
Termografi
Uavhengig kontroll